Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Hà Tĩnh

Bạn đang xem: Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Hà Tĩnh tại quangtrungnt.edu.vn
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Khu vực Hà Tĩnh 30 Sở Giáo dục và Đào
tạo 00 Học ở nước ngoài_30 800 Số 105, Phan Đình Phùng, THP Hà Tĩnh Khu vực 3 Hà Tĩnh 30 Sở Giáo dục và Đào
tạo 00 Quân nhân, Công an tại
ngũ_30 900 Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 3 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Sở GDĐT Hà Tĩnh 000 Số 105, đường Phan Đình Phùng, Phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Trung tâm BDNVSP và
GDTX tỉnh Hà Tĩnh 009 Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh,
TP Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 THPT Phan Đình Phùng 010 Số 65, Đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 THPT ISCHOOL Hà Tĩnh 011 Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 THPT Chuyên Hà Tĩnh 040 Đường Hà Hoàng, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà
Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Trung tâm DN-HN và
GDTX TP Hà Tĩnh 052 Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 THPT Thành Sen 058 Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh 059 KM 509 + 500 – QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã Thạch
Trung – TP Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Trung cấp Nghề Hà Tĩnh 060 Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Cao đẳng Kỹ thuật Việt –
Đức Hà Tĩnh 061 Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn
Du, thành phố Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thành phố Hà Tĩnh 01 Cao đẳng nghề Việt Đức
Hà Tĩnh 075 Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn
Du, thành phố Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Hồng Lĩnh 02 Trung tâm GDNN –
GDTX Hồng Lĩnh 035 Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Hồng Lĩnh 02 THPT Hồng Lĩnh 036 Số 04, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng, Thị
xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Hồng Lĩnh 02 THPT Hồng Lam 051 Tổ Dân phố 8 – Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng
Lĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Hồng Lĩnh 02 Trung cấp Kỹ nghệ Hà
Tĩnh 057 Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Hồng Lĩnh 02 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hồng Lĩnh 082 Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 Trung tâm GDNN –
GDTX Hương Sơn 024 Khối 8, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 THPT Dân lập Nguyễn
Khắc Viện 025 Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 THPT Hương Sơn 026 Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 THPT Lê Hữu Trác 027 Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 THPT Lý Chính Thắng 028 Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 THPT Cao Thắng 029 Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Sơn 03 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hương Sơn 085 Khối 8, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Đức Thọ 04 Trung tâm GDNN –
GDTX Đức Thọ 030 Thôn Châu Lĩnh – Xã Tùng Ảnh – Huyện Đức Thọ –
Tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Đức Thọ 04 THPT Lê Hồng Phong 031 Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Đức Thọ 04 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai 032 Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Đức Thọ 04 THPT Trần Phú 033 Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Đức Thọ 04 THPT Đức Thọ 034 Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Đức Thọ 04 Trung tâm DN-HN và
GDTX Đức Thọ 084 Thôn Châu Lĩnh – Xã Tùng Ảnh – Huyện Đức Thọ –
Tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Nghi Xuân 05 Trung tâm GDNN –
GDTX Nghi Xuân 037 Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Nghi Xuân 05 THPT Nguyễn Du 038 Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Nghi Xuân 05 THPT Nguyễn Công Trứ 039 Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh
Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Nghi Xuân 05 THPT Nghi Xuân 050 Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Nghi Xuân 05 THPT Bán công Nghi
Xuân 064 Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Nghi Xuân 05 Trung tâm DN-HN và
GDTX Nghi Xuân 083 Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Can Lộc 06 Trung tâm GDNN –
GDTX Can Lộc 015 Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Can Lộc 06 THPT Can Lộc 016 Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Can Lộc 06 THPT Đồng Lộc 017 Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Can Lộc 06 THPT Nghèn 018 Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Can Lộc 06 THPT Dân lập Can Lộc 042 Khối 6A, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Can Lộc 06 Trung tâm DN-HN và
GDTX Can Lộc 080 Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 Trung tâm GDNN –
GDTX Hương Khê 020 Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 THPT Hương Khê 021 Số 344, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê,
Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 THPT Hàm Nghi 022 Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh
Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 THPT Phúc Trạch 023 Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 THPT Gia Phố 055 Xóm 8, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 THCS và THPT Dân tộc
nội trú Hà Tĩnh 063 Số 348 đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Hà
Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Hương Khê 07 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hương Khê 086 Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Thạch Hà 08 Trung tâm GDNN –
GDTX Thạch Hà 012 Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Thạch Hà 08 THPT Lý Tự Trọng 013 Tổ dân phố 9 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà,
tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Thạch Hà 08 THPT Nguyễn Trung
Thiên 014 Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Thạch Hà 08 THPT Lê Quý Đôn 041 Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Thạch Hà 08 THPT Mai Kính 049 Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Thạch Hà 08 Trung tâm DN-HN và
GDTX Thạch Hà 079 Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 Trung tâm GDNN –
GDTX Cẩm Xuyên 005 Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 THPT Cẩm Xuyên 006 Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh
Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 THPT Cẩm Bình 007 Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 THPT Hà Huy Tập 008 Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 THPT Phan Đình Giót 043 Tổ dân phố 16, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 THPT Nguyễn Đình Liễn 053 Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 THPT Nguyễn Đình Liễn
(trước 2015) 071 Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Cẩm Xuyên 09 Trung tâm DN-HN và
GDTX Cẩm Xuyên 078 Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Kỳ Anh 10 THPT Nguyễn Huệ 003 Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Kỳ Anh 10 THPT Kỳ Lâm 004 Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Kỳ Anh 10 THPT Nguyễn Thị Bích
Châu 044 Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Vũ Quang 11 THPT Vũ Quang 046 Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ
Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Vũ Quang 11 Trung tâm GDNN –
GDTX Vũ Quang 047 Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Vũ Quang 11 THPT Cù Huy Cận 056 Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Vũ Quang 11 Trung tâm DN-HN và
GDTX Vũ Quang 087 Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Huyện Lộc Hà 12 THPT Nguyễn Văn Trỗi 019 Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh
Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Lộc Hà 12 THPT Mai Thúc Loan 045 Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Lộc Hà 12 THPT Nguyễn Đổng Chi 048 Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Lộc Hà 12 Trung tâm GDNN –
GDTX Lộc Hà 062 Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Huyện Lộc Hà 12 Trung tâm DN-HN và
GDTX Lộc Hà 081 Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 Trung tâm GDNN –
GDTX Kỳ Anh 001 Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 THPT Kỳ Anh 002 Phường Sông Trí – Thị Xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 THPT Lê Quảng Chí 054 Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh (cơ sở 2) 065 Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh – Hà Tĩnh . Khu vực 2 Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 THPT Lê Quảng Chí
(trước 2015) 072 Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 THPT Kỳ Anh (trước
2015) 073 Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 Trung tâm DN-HN và
GDTX Kỳ Anh (trước 2015) 074 Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở 2-
trước 2018) 076 Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh . Khu vực 1 Hà Tĩnh 30 Thị xã Kỳ Anh 13 Trung tâm DN-HN và
GDTX Kỳ Anh 077 Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh,
Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
Xem thêm

Nhớ để nguồn bài viết này: Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Hà Tĩnh của website quangtrungnt.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục
#Danh #sách #tất #cả #các #mã #trường #mã #quận #huyện #tỉnh #tại #Hà #Tĩnh

Xem thêm  Trường Sĩ quan Phòng hóa: Phương thức & chỉ tiêu tuyển sinh 2021

Viết một bình luận