Một số kết quả nổi bật của Giáo dục Quảng Nam trong năm 2017

Thứ tư - 24/01/2018 07:42 936 0
Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh ,chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các địa phương, đơn vị cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, Giáo dục Quảng Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật, tạo nên những điểm nhấn cơ bản trong quá trình đổi mới và phát triển giáo dục tỉnh nhà.
Một số kết quả nổi bật của Giáo dục Quảng Nam trong năm 2017

 1. Phát triển quy mô mạng lưới trường lớp hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân

Hệ thống mạng lưới trường lớp ở các cấp học, bậc học tiếp tục được phân bố hợp lý trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Công tác phát triển giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc đã được quan tâm đúng mức, với hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Năm học 2017-2018, toàn ngành có 819 trường (MN: 272, TH: 274, THCS:218, THPT: 55); với 329.905 học sinh. Quảng Nam là tỉnh có quy mô trường, lớp học sinh tương đối lớn so với các tỉnh thành trong cả nước.
 

2. Thực hiện tốt công tác tham mưu; phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

   - Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 25/4/2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/12/2012 Hội nghị lần thứ 13, khóa XX về "phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020" và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCHTW khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

-Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020 – 2021; Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định khoảng cách, địa bàn, mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến 2020-2021.

- Hiện nay, đã trình UBND tỉnh các Đề án: "Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới"; Đề án "Phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020"; Dự án " Đầu tư trang thiết bị phòng học cho các trường phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam đến năm 2025"; Đề án "Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2022".

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Qua các lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Phối hợp với QRT mở chuyên mục Giáo dục Quảng Nam; ký kết phối hợp với Báo Quảng Nam để thực hiện công các truyền thông. Tổ chức thành công Chương trình "Học trò xứ Quảng" 2 năm liên tiếp và được nhiều tỉnh thành trên cả nước đến tìm hiểu, học hỏi cách thức tổ chức hoạt động này.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ xét tuyển đối với viên chức THPT và 02 đợt thi tuyển đối với viên chức GV mầm non, GV tiểu học, giáo viên THCS và viên chức khác (lưu trữ viên và thư viện viên). Kỳ thi tuyển, xét tuyển đã diễn ra công bằng, khách quan và đã tuyển chọn được 110 giáo viên THPT và 304 giáo viên MN, TH, THCS và viên chức khác có chất lượng bổ sung vào đội ngũ viên chức giáo dục tỉnh nhà. Đặc biệt, kỳ thi diễn ra hết sức nghiêm túc, không có tình trạng tiêu cực xảy ra, việc phân bổ giáo viên trúng tuyển theo hình thức giáo viên tự chọn trường đã được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá rất cao công tác tổ chức của Sở GDĐT.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT. Hiện nay, 53/53 (100%) thủ tục hành chính của Sở GDĐT đã được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh. 100% thủ tục hành chính đã được công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO. Đây là nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện cải cách hành chính của Sở GDĐT trong những năm qua.

3. Thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo của Sở những năm qua. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giáo viên 29.366 người, đảm bảo tỉ lệ giáo viên trên lớp theo quy định . Chất lượng đội ngũ được nâng lên, toàn ngành hiện có 05 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh và 240 thạc sỹ. Ở cấp học Mầm non có 59,6% GV trên chuẩn; Tiểu học : 87%; THCS: 58% và THPT : 6,3%.

Sở GDĐT rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho đội ngũ. Tổ chức tập huấn chuyên môn đến tất cả cán bộ quản lý và giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh, sau khi tập huấn có tổ chức kiểm tra, khảo sát giáo viên. Đây là hoạt động đổi mới mà những năm trước đây chưa thực hiện được. Hoạt động này đã làm chuyển biến rất lớn đến ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT tăng cường công tác thanh kiểm tra, dự giờ giáo viên. Năm học 2017-2018, là năm học đầu tiên Sở thành lập đội ngũ kiểm tra là giáo viên cốt cán cấp học MN, TH, THCS, THPT. Trên cơ sở đội ngũ này, Sở thành lập các Đoàn để tiến hành kiểm tra đột xuất công tác dạy học ở các đơn vị. Qua đó, đã tạo được nề nếp, giáo viên trước khi lên lớp phải chuẩn bị chu đáo cho mỗi tiết dạy. Chắc chắn việc đổi mới công tác kiểm tra này sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa về chất lượng giáo dục trong những năm đến '

Tổ chức thẩm tra quyết toán hằng năm đối với 100% đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm những trường hợp vị phạm sau thanh tra, việc làm này đủ mạnh để chấn chỉnh, răn đe nhằm thiết lập trật tự kỷ cương ở các cơ sở giáo dục.

Sở GDĐT đã thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn các chức danh lãnh đạo, quản lý trực thuộc Sở GDĐT (Năm học 2017-2018 đã luân chuyển 27 kế toán khối THPT theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ; luân chuyển bổ nhiệm 31 cán bộ quản lý giáo dục; điều hòa hơn 100 giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trực thuộc)

Những vấn đề đổi mới Sở đã triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia dẫn đầu các tỉnh khu vực miền Trung.

- Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ được duy trì tốt. Tính đến cuối năm 2017 có 18/18 huyện, thị xã, thành phố, 244/244 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và công tác xóa mù chữ.

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xem là giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng giáo dục. Chính vì vậy, trong những năm qua, Sở GDĐT đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này. Tính đến cuối tháng 11/2017, toàn tỉnh đã có 487 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ: 59,46%. Trong đó: Mầm non 135/272 trường, đạt tỉ lệ 50,1%; Tiểu học 214/275 trường, tỉ lệ 78,1%; THCS 123/218 trường, tỉ lệ 56,0%; THPT: 15/55 trường, đạt tỉ lệ 27,27%. Với tỉ lệ này, Quảng Nam dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

5. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến khởi sắc

Nhờ chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nên chất lượng giáo dục trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện qua số liệu chất lượng đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn sau đây:

- Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh Quảng Nam là: 15816/16824, tỉ lệ 94,01% (năm 2016 đạt tỷ lệ 87,35%, năm 2015: 89,29% );

- Tỉ lệ học sinh thi đỗ đại học cao đẳng hằng năm đều cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

- Số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia đều tăng hằng năm; học sinh Quảng Nam tham gia dự thi các kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức đã đạt thứ hạng cao. Cụ thể như sau:

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 THPT quốc gia năm 2017 đạt 31/56 giải, tỉ lệ 55,4% (năm 2015: 27 giải, năm 2016: 28 giải). Với kết quả này, năm 2017, Quảng Nam xếp vị thứ 28 toàn quốc và thứ 2 trong các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Bình Định: 32 giải; ĐăkLăk: 25 giải; Đăk Nông: 04 giải; Gia Lai: 16 giải; Lâm Đồng: 31 giải; Khánh Hòa: 15 giải; Kon Tum: 19 giải; Phú Yên: 15 giải; Quảng Ngãi: 20 giải)

+ Đạt 19 giải quốc gia dạy học theo chủ đề tích hợp (trong đó: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 2 giải Ba, 11 giải Khuyến khích );

+ Đạt 2 giải quốc gia Cuộc thi e_Learning (1 giải Ba, 1 giải KK);

+ Đạt 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2016-2017;

+ Tại cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, Quảng Nam có 33 đề tài đạt giải (5 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích).

+ Hội thao GDQP - AN học sinh THPT toàn quốc, đoàn VĐV Quảng Nam cũng giành được 07 giải/11 nội dung thi đấu (01 giải Nhì, 02 giải Ba và 4 giải Khuyến khích).

+ Đặc biệt, tại sân chơi giành cho các em học sinh chuyên năm học 2016-2017, học sinh Quảng Nam luôn khẳng định vị trí dẫn đầu của mình trong khu vực khi giành được 94 giải/106 em tham gia, tỉ lệ 88,7% (7 giải Nhất, 21 giải Nhì, 36 giải Ba, 30 giải Khuyến khích) tại Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và ĐB Bắc Bộ lần thứ X;

+ Đoạt được 47 giải /54 em dự thi , tỉ lệ 87% (9 HCV, 26 HCB và 12 HCĐ) tại Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 lần thứ XXIII.

Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định rằng chất lượng giáo dục ở Quảng Nam có nhiều chuyển biến khởi sắc đáng kể và đã vươn lên tốp đầu của cả nước ở một số cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức.

6. Đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, chuyên viên cơ quan Sở.

     Đây cũng là nét nổi bật của Sở GDĐT trong những năm qua. Được sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh, trụ sở làm việc của cơ quan Sở đã được sửa chữa, nâng cấp, hệ thống phòng làm việc khang trang, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đã được trang bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ chuyên viên phát huy hiệu quả công việc . Đội ngũ cán bộ, chuyên viên được quan tâm cả tinh thần lẫn vật chất. Vừa qua, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Sở, Sở GDĐT đã xuất bản Đặc san "Thời gian và ngọn lửa" và tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, chuyên viên đã và đang công tác tại Sở, tạo được niềm vui và động lực cho cán bộ chuyên viên của Sở. Tập thể cán bộ, chuyên viên ở cơ quan Sở đoàn kết, tận tâm tận lực với công việc; thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính công sở.

        Năm 2018 sắp đến với nhiều thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành phải thống nhất từ nhận thức đến hành động, phát huy thành tích đã đạt được, toàn tâm, toàn ý với công việc để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để cùng với giáo dục cả nước chuẩn bị chu đáo cho việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới./.

     Tin và ảnh:  Hồ Văn Hưng - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
LIÊN KẾT WEBSITE
aThống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay266
  • Tháng hiện tại685
  • Tổng lượt truy cập172,900
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây