Kế hoạch Xây dựng trường học hạnh phúc Năm học 2020-2021

Thứ ba - 29/12/2020 15:10 8.048 0
Kế hoạch Xây dựng  trường học hạnh phúc Năm học 2020-2021
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định quy tắc ứng  xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành về việc xây dựng “ Trường học hạnh phúc” trong cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Núi Thành; thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THCS Quang trung; căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường;
Ban giám hiệu trường THCS Quang Trung xây dựng kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC TIÊU:
- Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội  ngũ CB,GV,NV và học  sinh, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc để có thể tăng trưởng và phát triển bền vững.
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CB,GV, NV, HS hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ CB,GV, NV và HS.
- Giúp CB, GV, NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường mà ở đó có học sinh, CB, GV, NV được yêu thương, tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị.
- Giúp Công đoàn nhà trường chủ động trong tổ chức và biết cách tham gia với chuyên môn, các đoàn thể khác trong nhà trường, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CB, GV, NV thực hiện các nội dung  xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện địa phương.
II. NÔI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:
  1. Nội dung xây dựng trường học hạnh phúc
    1. Tiêu chí 1: Về môi trường nhà trường và phát triển cá nhân
a. Nội dung chỉ báo:
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian giữa các lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống (phòng ngừa và ứng phó với hiện tượng bắt nạt, bạo lực học đường…) để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh. CB,GV,NV khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường.
- Tăng cường công tác tham mưu với cấp trên để cải tạo bê tông sân trường, làm hệ thống thoát nước sân trường không bị ứ đọng nước, tu bổ sân TDTT, thư viện v.v. đạt chuẩn theo quy định và đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Phối hợp với phụ huynh tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục và phát huy mọi nguồn lực  để tạo dựng khung cảnh sư phạm thêm sáng - thoáng- xanh- sạch – đẹp, thân thiện và cởi mở.
- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử, phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV; phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt các chuyên đề về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo để duy trì bầu không khí học tập, làm việc ấm áp và thân thiện; mọi thành viên trong nhà trường đều được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được có giá trị và được đảm bảo an toàn.
- CB,GV, NV thường xuyên sử dụng các biện pháp quản lý, giáo dục kỷ luật tích cực. Chú trọng phát huy vai  trò của công tác tư vấn học đường.
- Phối hợp với cơ quan chức năng, trạm y tế tăng cường công tác kiểm tra các hàng quán bán thức ăn vặt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng tốt cho học sinh.
- Tạo cơ hội  để mỗi học sinh và mỗi thầy cô giáo đều được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên; tất cả đều thay đổi để phù hợp và tiến bộ.
- Phối kết hợp với Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
b. Phấn đấu:
 - Không có hiện tượng bắt nạt, bạo lực học đường
- 98% học sinh thực hiện tốt những quy định của nhà trường về nề nếp kỷ luật
           - 100% học sinh tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng lực cá nhân
- 100% học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (về tinh thần, sức khỏe, kinh tế) đều được quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ
- 8/8 lớp học sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn, không có tai nạn thương tích
- 100%  học sinh đều thích được đến lớp, thích được đi học.
1.2. Tiêu chí 2: Về dạy và học
a. Nội dung chỉ báo:
- Trong mọi hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học, CB, GV, NV phải làm gương cho học sinh và chú trọng phương pháp giáo dục bằng nêu gương.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho học sinh và CB, GV, NV một cách công bằng, hợp lý, phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân.
- Mọi hoạt động liên quan đến dạy và học, đến công tác quản lý đều được bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực.
- Thay đổi, sáng tạo nội dung sinh hoạt chuyên môn; động viên, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong sư phạm để giáo viên có nhiều kiến thức mới hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh.
- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tạo hứng thú, phù hợp, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt tâm lý, thể chất, hoàn cảnh của mỗi học sinh.
- Tạo nhiều cơ hội cho học sinh và CB, GV, NV được phản hổi, sáng tạo và gắn kết; được chủ động thể hiện quan điểm, ý tưởng, thói quen làm việc nhóm và hợp tác.
- Tạo điều kiện tốt nhất để CB, GV, NV và học sinh có cơ hội phát triển, thể hiện và khẳng định năng lực, giá trị bản thân. Tổ chức các cuộc thi trong GV và học sinh để tạo sân chơi và cơ hội ghi nhận những năng lực đó.
- Thành lập và duy trì các nhóm Nhà giáo cùng nhau phát triển ngay từ các tổ chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường các mối quan hệ, giao lưu, tăng cường thể lực và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tại các lớp, các khối và các nhà trường.
- Khắc phục triệt để cách quản lý và tương tác mang tính áp đặt, gây căng thẳng cho học sinh và CB, GV, NV trong nhà trường.
- CB,GV, NV tự chăm sóc bản thân về sức khỏe tâm lý và thể chất, tự trang bị cho mình và thực hành được các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.
b. Phấn đấu:
- 8/8 lớp đạt chỉ tiêu về xếp loại hai mặt giáo dục theo đăng ký đầu năm
- 95 % lớp có phong trào học tập tốt: giờ học tốt, ngày học chăm v.v.
- 100% lớp có các đôi, nhóm bạn cùng tiến
- Có 90% hs  chưa ngoan được tiến bộ trong học tập và rèn luyện
- 100% học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm trong các môn học và tham gia các CLB ở trường.
- HS tham gia đủ các cuộc thi do nhà trường, các cấp tổ chức, có giải cao
-  Xây dựng được  Nhóm Nhà giáo cùng nhau phát triển
1.3. Tiêu chí 3: Về các mối quan hệ trong và ngoài trường
a. Nội dung chỉ báo:
- CB,GV,NV làm gương cho học sinh trong các mối quan hệ, trong tương tác, giao tiếp và đối thoại.
- Quản lý cảm xúc tiêu cực trong đối thoại, tương tác, giao tiếp và làm việc với HS, CMHS và CB, GV, NV.
- Học sinh và CB,GV,NV hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ  lẫn nhau trong các nhiệm vụ được giao.
- Chia sẻ, động viên, hỗ trợ  và giúp đỡ những học sinh và GV, NV có hoàn cảnh khó khăn bằng cách tặng quà, thăm hỏi v.v.
- Quan tâm đến đời sống tinh thần, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của CB,GV,NV, cùng nhau chia sẻ vui buồn để cùng nhau xây dựng một ngôi trường hạnh phúc.
- Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc một cách tốt nhất.
- Các CB, GV, NV lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng trong xử lý công việc với đồng nghiệp và học sinh.
- Phối hợp và hợp tác hiệu quả với CMHS, cộng đồng địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh.
b. Phấn đấu:
- 100% giáo viên, nhân viên và  học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ.
- Không có học sinh bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị bởi sự khác biệt.
- Các sở thích, nguyện vọng hợp lý của học sinh được đáp ứng.
- Không có học sinh có biểu hiện tâm lý bất thường dẫn đến hành vi tiêu cực.
- Không có CB,GV,NV vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Không có phản hồi tiêu cực từ phía CMHS làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, ảnh hưởng đến uy tín giáo dục của nhà trường và thầy cô giáo.
- Đảm bảo đoàn kết nội bộ, không có trường hợp CB, GV, NV hay CMHS bức xúc, căng thẳng dẫn đến đơn thư khiếu kiện.
- Mỗi tháng có 1 bài viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.
2. Nhiệm vụ và giải pháp:
2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học  sinh về  mục đích, ý nghĩa của việc Công đoàn phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng trường học hạnh phúc.
- Giúp cho CB,GV,NV có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì nhà trường mà ở đó học sinh và CB,GV,NV được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị; nói rộng hơn là phát triển môi trường nhà trường thân thiện, văn minh, cùng hợp tác vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
- Giúp cho Công đoàn nhà trường chủ động tổ chức và biết cách tham gia cùng với chuyên môn và các đoàn thể khác trong nhà trường;  tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CB,GV,NV thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện của nhà trường.
2.2. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và học sinh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, thân thiện trong môi trường giáo dục.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB-GV-NV nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội, bộ quy tắc ứng xử trong trường học.
- Tổ chức quán triệt lại đối với CB, GV, NV các quy định của Nhà nước, của ngành về đạo đức nhà giáo, về xây dựng trường học thân thiện, an toàn, các tiêu chí của trường học hạnh phúc.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về trường học thân thiện, hạnh phúc trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng sư phạm, sinh hoạt Công đoàn nhà trường hàng tháng.
- Tổ chức tọa đàm trong giáo viên, học sinh và PH về trường học hạnh phúc, về sự đồng cảm, khoan dung, có mối quan hệ tích cực và sáng tạo; có khả năng, kỹ năng và sẵn sàng hợp tác và biết Chung sống chung một cách tốt đẹp (có giá trị sống và kỹ năng sống)
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tâm gương đạo đức tự học và sáng tạo” ; “ Dân chủ - kỷ cương – tình thương –trách nhiệm”’ ; “ Xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch
- Tăng cường công tác truyền thông trên trang thông tin điện tử của nhà trường, về nội dung trường học hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, học sinh hạnh phúc, xã hội hạnh phúc, đất nước phồn vinh bằng các hình thức thích hợp, sinh động.
2.3. Hỗ trợ CB,GV, NV nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để thầy cô và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương
- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, tập huấn, chuyên đề để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm.
- Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử sư phạm với CB,GV, NV học sinh trên cổng thông tin điện tử của trường.
- Xây dựng các tư liệu về tình huống sư phạm, các câu chuyện đạo đức, về truyền thống Tôn sư trọng đao, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống v.v.
- Quyết tâm xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc – Thầy cô hạnh phúc – Học sinh hạnh phúc, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính.
2.4. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể điển hình về việc xây dựng môi trường sư phạm, những tấm gương nhà giáo tận tụy , mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn trường, trong địa phương và tới cộng đồng xã hội
- Tiếp tục tham gia phong trào Viết về tấm gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, phấn đấu mỗi tháng có 1 bài viết đăng tải website của trường, được lựa chọn những tấm gương của nhà trường để tôn vinh, tuyên dương cấp huyện.
- Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể lớp, tổ chuyên môn, các cá nhân CB,GV,NV có thành tích trong phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trong việc triển khai thực hiện chủ đề và nhiệm vụ năm học.
III. Tổ chức thực hiện
1.Công tác tổ chức chỉ đạo:
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Trường học hạnh phúc năm học 2020-2021 gồm các thành phần Ban giám hiệu; Ban chấp hành Công đoàn; Tổng phụ trách và Ban đại diện CMHS.
- Xây dựng kế hoạch dựa trên các tiêu chí Trường học hạnh phúc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện.
- Triển khai kế hoạch và tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc đến 100% CB,GV, NV và HS
- Chỉ đạo công tác thực hiện,  kiểm tra, sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc trong các hoạt động của nhà trường từ công tác chuyên môn, công tác quản lý, công tác công đoàn và công tác học sinh.
2. Phân công thực hiện:
- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn, xây dựng mô hình lớp học tiêu biểu; các tổ chuyên môn, tổ công đoàn tiêu biểu theo các tiêu chí.
- Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề có lồng ghép nội dung xây dựng trường học hạnh phúc. Thực hiện tốt các hoạt động giao lưu và ngoại khóa của học sinh.
- Giáo viên đối chiếu các tiêu chí trường học hạnh phúc để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của lớp, của cá nhân và tổ chức thực hiện.
- Nhân viên tự xây dựng các tiêu chí làm việc phù hợp với nhiệm vụ, công việc và hoàn cảnh làm việc, chủ động tổ chức thực hiện.
- Tổng phụ trách đội, GV  chủ nhiệm bám sát các tiêu chí, cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại lớp học hạnh phúc, tổ chức thực hiện và tổng kết thi đua.
Trên đây là kế hoạch xây dựng Trường học hạnh phúc năm học 2020-2021 của trường THCS Quang Trung.  Đề nghị toàn thể CB,GV,NV và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả.
Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                       
- Các tổ CM;
- Các bộ phận có liên quan ; 
- Lưu VP.                                                  

                                                                                                                             Trần Cúc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
LIÊN KẾT WEBSITE
aThống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay262
  • Tháng hiện tại681
  • Tổng lượt truy cập172,896
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây