KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Thứ năm - 09/03/2017 15:07 340 0
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông. Trường THCS Quang Trung là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới căn bản giáo dục giáo dục đào tạo và cũng là để cùng các trường THCS trong huyện xây dựng ngành giáo dục huyện Núi Thành phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới. Đồng thời cũng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã  nhà ngày càng phát triển.
A. Giới thiệu khái quát về nhà trường:
Trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Cấp 1,2 xã Tam Sơn , hoạt động độc lập từ ngày 01 tháng 8 năm 2007 và có tên “Trường THCS Quang Trung”. Trường tọa lạc tại thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 02353.544506
Web: http://quangtrungnt.edu.vn 
Hướng phát triển: Tập trung ưu tiên đầu tư trang thiết bị, màng hình 50 in đến tất cả các phòng học, tạo điều kiện để ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy và học; củng cố và hoàn thiện các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016- 2020; hướng tới một trường học có phương tiện dạy học tốt, có chất lượng giáo dục cao, có cảnh quan sân trường xanh sạch đẹp và môi trường giáo dục lành mạnh thân thiện.
B. Phân tích môi trường.
I. Đặc điểm tình hình:
1. Điểm mạnh:
- Đội ngũ giáo viên là một tập thể đoàn kết,  luôn nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt- Chất lượng giáo dục đại trà từng bước ổn định, nâng cao chất lượng qua từng năm học.
- Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”, thu hút PHHS trên địa bàn tin tưởng gửi con em vào học tại trường.
2. Điểm yếu:
Đời sống giáo viên còn gặp nhiều  khó khăn, nhiều giáo viên ở địa phương khác đến đi lại rất xa hàng 50-60 km, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy học tập như thiếu phòng học bộ môn .
            Một số bộ phận CB, GV chưa tận tụy gương mẫu trong công việc, còn nặng việc riêng, còn vài trường hợp còn bị tác động việc gia đình ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ về cải tiến phương pháp dạy và học, một số giáo viên chưa yên tâm công tác do công tác xa nhà.
Học sinh đa số nền kinh tế gia đình gặp khó khăn, một bộ phận học sinh còn lười học, còn bị tác động lối sống tiêu cực từ xã hội.
3. Thời cơ:
Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.
Trường được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư  về CSVC trong đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2025.
4. Thách thức:
Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội.
Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, đáp ứng được nhu cầu giao lưu, liên kết giáo dục tầm quốc tế.
Khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
Cơ sở vật chất có một số hạng mục chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.
II. Phân tích môi trường:
1. Môi trường bên trong:
          1. 1. Cán bộ giáo viên:
Tổng số có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên / 10 nữ .
+ Lãnh đạo nhà trường: 02 đều đạt trình độ  chuẩn, đã học qua lớp quản lý giáo dục và trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
+ Tổng phụ trách Đội 01 trình độ chuyên môn ĐH tin
+ Cán bộ thư viện 01, trình độ trung cấp thư viên
+ Cán bộ thiết bị 01 trình độ chuyên môn trung cấp
+ Nhân viên kế toán 01 trình độ trung cấp;
+ Nhân viên Văn thư 01 CĐ văn thư
+ Bảo vệ theo hợp đồng 68: 01 trình độ THPT
          Cán bộ giáo viên chia ra :

 
 
Tổ
 
Tổng số
Đảng
viên
Đạt trên chuẩn Chưa   đạt
chuẩn
Chưa vô b.chế
KHTN 10/1 nữ 6 5 0 0
KHXH 12/7 nữ 5 9 0 0
Văn Phòng 4/2 nữ 2 1 0 0
          - Trường có 01 chi bộ với 13 đảng viên trong đó có 2 nữ .
1.2. Học sinh năm học 2015-2016:
+ Tổng số học sinh 248/ nữ 134  em trên 8 lớp.
+ Chất lượng đạt được của năm học 2015 - 2016:
Học lực: Giỏi: 11,7%; khá: 29%; trung bình: 51,2%, yếu: 0,8%.
Hạnh kiểm: Tốt: 85,5%, khá: 13,7%, trung bình 0,8%.
Học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 94,7%.
* Hội thi các cấp:
            + Cấp tỉnh: Giải ba bóng chuyền Nữ
            + Cấp huyện : - Về văn hóa đạt 11 giải, trong đó: 2 giải nhì lý 7; 1 giải nhì Văn 8; 1 giải ba văn 8; 7 giải KK ( Tăng 6 giải so với năm qua)
                                     - Về thể thao đạt 07 giải : Giải nhất bóng chuyền Nữ; giải ba bóng chuyền Nam; giải nhì chạy 100m; 04 giải KK ( tăng 3 giải so với năm qua)
                                      - Giải KK thi  “ Hùng biện đạo đức pháp luật”
                                      - Giải ba thi “ Hùng biện tiếng Anh”
                                      - Giải KK thi “ Kể chuyện lịch sử Việt Nam”
1.3. Cơ sở vật chất- thiết bị:
+ Phòng học: 5;
+ Phòng bộ môn: 01;
+ Phòng thư viện đã đạt chuẩn Quốc gia: 01;
+ Phòng thiết bị: 01;
+ Máy tính: 23, trong đó phục vụ dạy học: 16, Văn phòng: 4, thư viện: 1, tổ chuên môn: 2 và máy chiếu: 1 và các phòng học đều có màn hình LCD 50 in.
- Tài chính: Nguồn ngân sách nhà nước cấp
- Thông tin đảm bảo thông suốt.
- Dạy học: Thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung dạy học đảm bảo.
- Lãnh đạo và quản lý của nhà trường: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và luôn đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2. Môi trường bên ngoài:
- Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước đang quan tâm đầu tư đổi mới toàn diện ngành giáo dục.
- Tình hình kinh tế văn hóa xã hội của địa phương đang phát triển , đặc biệt đề án xây dựng Nông thôn mới tạo điều kiện cho nhà trường được đầu tư xây dựng một số hạng mục lớn về CSVC trong thời gian tới.
3. Xác định các vấn đề ưu tiên.
- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh .
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt trình độ ngoại ngữ và khả năng soạn giảng Bài giảng điện tử.
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
C. Định hướng chiến lược:
           I.  Tầm nhìn: Xây dựng một trường học chất lượng cao, môi trường học tập thân thiện, là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành tích cao trong sự phát triển và không ngừng hoàn thiện về trí tuệ và nhân phẩm.
II. Sứ mệnh: Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh để mỗi học sinh có cơ hội rèn luyện tính độc lập, khả năng tư duy sáng tạo và phát triển tài năng.
           II. Giá trị cốt lõi:     + Đoàn kết - Hợp tác - Sáng tạo  - Sức khỏe - Nhân ái - Tận tụy - Hiện đại.
D. Mục tiêu chiến lược:
           I. Mục tiêu chung:
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị.
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
- Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2019.
II. Mục tiêu cụ thể:
+ 100% giáo viên sử dụng các phần mềm dạy học để soạn bài, giảng bài, ra và xáo đề kiểm tra trắc nghiệm . Số tiết dạy bằng “ Bài giảng điện tử” đạt 10% năm học 2016-2017.
+ 80% giáo viên có trình độ đại học vào năm 2020; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn khá giỏi
* Học sinh:
+ Qui mô: Ổn định khoảng 260-270 học sinh trên 8 lớp, học sinh bỏ học hằng năm không quá 1%.      
+ Chất lượng:
- Trên 45% học lực khá, giỏi (10% học lực giỏi).
- Tỷ lệ học sinh có học lực yếu kém không quá 4%.
- Chất lượng đạo đức: 96% hạnh kiểm tốt khá, không có học sinh vi phạm pháp luật, không có học sinh đạo đức yếu, 100% học sinh được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống cơ bản.
- Hằng năm thi học sinh giỏi các cấp huyện, tỉnh đạt trên 10 giải văn hóa; 6 giải thể thao và 5 giải hội thi khác của huyện, có đạt giải cấp tỉnh .
* Cơ sở vật chất:
+ Có đủ các phòng hiệu bộ, phòng học bộ môn, bàn ghế đúng qui cách cho tất cả các lớp học. Có 1 phòng tin học với 20 máy tính dạy tin.
+ Xây dựng hoàn chỉnh bờ tường rào kiên cố và có cảnh quan sân trường “ Xanh - Sạch - Đẹp” .
+ Bê tông sân bóng chuyền, sân cầu lông. 
E. Các giải pháp chiến lược:
          I. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
           1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy:
           - Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của ngành.
             - Nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
             - Tăng cường kiểm tra giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn.
             - Phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3 và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
             - Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, tăng cường môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh.
           2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:
         - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, xác định trọng tâm bài giảng, chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hội thảo cấp trường và cấp huyện.
          - Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kiểm tra đánh giá.
           - Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
          - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giảng dạy có chất lượng theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.
         3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.
        3.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường:
       - Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ... Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  nhà nước và các văn bản có liên quan.
          - Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột phá.
          - Duy trì tốt các hoạt động nền nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.
        3.2. Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ:
         - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.
        II. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa.
        - Tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng CSVC đạt chuẩn
        - Lập kế hoạch sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từ nguồn kinh phí tự chủ.
       - Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.
       - Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
        III. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin.
        - Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.
        - Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.
       IV. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.
        1. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục:
           Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
          2. Huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục:
         - Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:
         + Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục...).
         + Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.
       V. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn.
        - Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.
        - Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương.
         - Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.
          - Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác.
       1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:
         - Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016-2020.
         - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
         - Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng  Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
         - Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.
         - Hai năm một lần, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
        2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:
         - Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
         - Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.
         - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
         - Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.
         3. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:
          - Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.
           - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, mỗi CB-GV-NV phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.
           - Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.
       4. Trách nhiệm của học sinh:
          - Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
          - Tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.
        5. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:
         - Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.
         - Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.
F. KẾT LUẬN
       Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển trường THCS Quang Trung giai đoạn 2016-2020”./.

 
Nơi nhận:
  • PGD-ĐT Núi Thành;
  • CBGVNV trường;
  • Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


Trần Cúc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
LIÊN KẾT WEBSITE
aThống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay177
  • Tháng hiện tại596
  • Tổng lượt truy cập172,811
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây